»Jeg prioriterer virkelig min fritid benhårdt«


Mads Duedahl (V)
38, cand.scient.adm, regionsrådsformand,
Region Nordjylland


 

Som ung leder må man finde andre måder at bevise sig på, ved eksempelvis at
være nysgerrig, arbejdsom og forandringsparat.

 

Hvad fylder mest i dit arbejdsliv lige nu? 

Min arbejdsdag er fyldt med foranderlighed, så det gælder i høj grad om at være omstillingsparat. Men de største emner er nogle af vores velfærdssamfunds allermest komplekse problemstillinger: Et faldende udbud i arbejdsstyrken og et stigende demografisk pres er nok det, der fylder mest.

 

Hvad er det sværeste ved at være en yngre leder?

Grundlæggende skal man i min optik passe på med at skelne for meget mellem ung og erfaren leder. Som topleder skal man kunne lede gennem værdier og også til tider benytte sig af autoritet som virkemiddel. Og i brug af autoritet skal unge ledere passe på ikke at overkompensere. Det er aldrig stjernerne på din skulder, der giver dig legitimitet til at lede, det er medarbejdernes tillid til dig, der er det altafgørende. Derfor må man som ung leder finde andre måder at bevise sig på, ved eksempelvis at være nysgerrig, arbejdsom og forandringsparat.

 

Hvad gør du anderledes som yngre leder? 

Jeg arbejder ekstremt værdibaseret og forsøger til stadighed at sætte en retning, men giver stor frihed inden for de rammer. Moderne ledelse handler blandt andet om at gøre op med forstokkede hierarkier, give plads og være autentisk. Derfor vil du også opleve mig være helt ude i frontlinjen. For distanceledelse kan ikke lykkes, hvis du ikke en gang imellem leder nært.

 

Nævn en person eller begivenhed, som blev af-gørende for dit karrierevalg

Anders Fogh Rasmussen. Jeg var (og er) meget fascineret af Anders Foghs evne til at sætte sig mål og sikre dem gennemført. Som politiker stod han på mål for sine værdier, og som leder satte han en klar retning.

 

Beskriv din balance mellem arbejde og fritid 

Politik er en livsstil, som hele min familie heldigvis bakker op om. Det betyder også, at jeg virkelig prioriterer min fritid benhårdt, og skulle der opstå et åndehul, er det helt naturligt min kone og vores to børn på tre og fem år, der får min fulde opmærksomhed. Når man er leder for en organisation med 14.500 ansatte, kræver det mange arbejdstimer, men så længe familien er med, og jeg har et arbejde, der er meningsfuldt og giver energi, så har jeg det faktisk bedst med at være travlt beskæftiget.

 

Hvis jeg var chef for det hele, så …

For mig er det afgørende, at både medarbejdere og ledere oplever en nærværende og engageret topchef. Derfor forsøger jeg til stadighed at være ærlig i min kommunikation, stå vagt om mine grundlæggende værdier, sige ja mere end jeg siger nej, og giver plads til at nye ideer og visioner kan blomstre.

Mere om forfatterne