Velfærdsværnepligt

LEDERDe kommende generationer skal forstå, at velfærd ikke er en selvfølge, men en opgave der kræver samarbejde og engagement. En vej kan være at sende de studerende ud på sygehuse, bosteder, i børnehaver, på plejehjem og andre steder i velfærdssamfundet, hvor empati og hjælpsomhed kan gøre en forskel, skriver Charlotte Fuglesang, medlem af bestyrelsen i DSS.

Sig ordet ’værnepligt’ og de fleste tænker militær, kaserner og grønne uniformer. Sådan er det i hvert fald i dag, men måske skulle vi i fremtiden også give unge mulighed for at være værnepligtige andre steder. På sygehuse, bosteder, børnehaver, plejehjem og andre steder i velfærdssamfundet, hvor ekstra hænder og hoveder kunne gøre en positiv forskel.  

Noget skal i hvert fald ske. 

Danmark står overfor en aldringsbølge og et voksende behov for velfærdstjenester, mens antallet i den arbejdsdygtige alder falder, og det er på høje tid at tage fat i, hvordan vi som samfund imødegår den udfordring.

En del af løsningen ligger i at mobilisere vores unge generationer og inddrage dem i velfærdsopgaven. Få dem til at se både mulighederne og nødvendigheden af engagement i velfærdssamfundet.

Uddannelse spiller her en central rolle. Vi skal begynde tidligt i skolen og undervise vores unge i velfærdssamfundet, dets historie og betydning. De skal forstå, at velfærden ikke er en selvfølgelig rettighed, men en opgave, der kræver samarbejde og engagement. 

Teoretisk viden gør det ikke alene. De unge skal have mulighed for at omsætte viden om velfærdssystemet til praktisk handling og erfaring.  

Frivilligt arbejde kan være en komponent. Det kan give de unge mulighed for at omsætte deres viden om velfærdssystemet til praktisk handling. At hjælpe ældre med daglige opgaver eller deltage i sociale aktiviteter med sårbare befolkningsgrupper kan skabe en dybere forståelse for velfærdens betydning for den enkelte. Frivilligt arbejde kan også styrke det sociale bånd mellem generationer og skabe en følelse af sammenhold og sammenhængskraft.

En mulighed kunne være at indføre velfærdsværnepligt eller borgerpligt, hvor de unge forpligter sig til at arbejde inden for velfærdssektoren som en del af deres uddannelse eller som et krav for at modtage visse ydelser som uddannelsesstøtte. Incitamenter spiller en vigtig rolle i at motivere de unge til at deltage i velfærdsopgaven. Det kan være økonomiske eller uddannelsesmæssige incitamenter, såsom stipendier, skattefordele eller adgang til efteruddannelse.

Velfærdsværnepligt skal være en obligatorisk og  kulturel forpligtelse til at tage ansvar for vores samfunds velfærd. Det er ikke kun et spørgsmål om at opfylde statens krav, men snarere om at deltage frivilligt og aktivt i at støtte hinanden. 

Det handler om at opnå en grundlæggende forståelse af, at velfærdssamfundets overlevelse ikke alene afhænger af, hvor langt kommuner og regioner formår at strække skattekronerne, men også af den enkeltes deltagelse. Man kan ønske sig, at naturlige medmenneskelige egenskaber – som empati og hjælpsomhed genopdages i takt med, at virkeligheden opleves. 

For at skabe debat og refleksion og i sidste ende ændre holdninger og adfærd i forhold til den kulturelle opfattelse af og synet på velfærdsopgaven, skal vi igennem kampagner fremhæve vigtigheden af solidaritet og ansvar overfor samfundet som helhed. Disse kampagner kan fremhæve den gensidige fordel ved et velfungerende velfærdssystem og inspirere de unge til at tage en aktiv rolle i at udvikle og bevare det.

I sidste ende handler velfærdsværnepligt om at skabe en kultur af frivillig deltagelse og ansvar over for samfundets velfærd. Ved at implementere disse forskellige tiltag kan vi forhåbentlig inspirere de yngre generationer til at tage en aktiv rolle i at forme Danmarks velfærdssystem, så det forbliver bæredygtigt og inkluderende i fremtiden.

Mere om forfatterne