Er jeres interne beredskab klar til voldsomme begivenheder?

Brand. IT-nedbrud. Oversvømmelse. Smitte. Strømforsyningsnedbrud. Hvad gør du den dag, katastrofen rammer hos jer?

Flystyrt, tsunamier og terrorangreb er heldigvis ikke hverdagskost i Danmark, men når katastrofen sker, er det præhospitale beredskab forberedt. De har øvet sig, og retningslinjerne er klare.

Der har i mange år også internt på hospitalerne været fokus på ulykkesberedskab, men måske skal beredskabstankegangen forstås langt bredere? For hvor forberedte og hvor meget har vi øvet, når det kommer til et massivt IT-nedbrud, voldsomme skybrud, terrortrusler eller pres på omdømmet?

Hvordan håndteres disse udfordringer internt på hospitalerne? Har vi planer for, hvem der gør hvad, hvornår og med hvem?

DSS har valgt at sætte fokus på beredskab i bred forstand, herunder scenarietræning. Scenarierne opbygges efter følgende beredskabskategorier:

  • Ulykkesberedskab
  • Forsyningsberedskab
  • Trusselsberedskab
  • Omdømmeberedskab

Som et indspark og inspiration til scenarierne, vil der deltage eksperter fra andre sektorer, herunder politi, beredskabsstyrelsen, AMK, presse m.fl. Se program for seminaret her.

DSS håber at se dig til et spændende og udbytterigt seminar 2018 om det interne beredskab på hospitalerne.

Tid: 20/11/2018 09:3016:15

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Tilmelding og information

Program

Præsentationer

Hvornår går man i beredskab? Morten Korslund

Omdømmeberedskab. Jan Toftholm

IT, kritisk forsyning for et hospital. Klaus Larsen

Introduktion til scenarie træning. Jesper Juel-Helwig

Dato og tid

20/11/2018 kl. 09:30

til

20/11/2018 kl. 16:15

tilmeldingsfrist

Frist ikke fastlagt

sted

Pris

Pris for ikke-medlemmer:

1.995

kr. 

Pris for medlemmer af DSS:

1.495

kr. 

Arrangør

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 48 10 42 00

E-mail: lun@niras.dk