Er jeres interne beredskab klar til voldsomme begivenheder?

Arkivfoto
Er jeres interne beredskab klar til voldsomme begivenheder?

Brand. IT-nedbrud. Oversvømmelse. Smitte. Strømforsyningsnedbrud. Hvad gør du den dag, katastrofen rammer hos jer?

 

Flystyrt, tsunamier og terrorangreb er heldigvis ikke hverdagskost i Danmark, men når katastrofen sker, er det præhospitale beredskab forberedt. De har øvet sig, og retningslinjerne er klare.

 

Der har i mange år også internt på hospitalerne været fokus på ulykkesberedskab, men måske skal beredskabstankegangen forstås langt bredere? For hvor forberedte og hvor meget har vi øvet, når det kommer til et massivt IT-nedbrud, voldsomme skybrud, terrortrusler eller pres på omdømmet?

 

Hvordan håndteres disse udfordringer internt på hospitalerne? Har vi planer for, hvem der gør hvad, hvornår og med hvem?

 

DSS har valgt at sætte fokus på beredskab i bred forstand, herunder scenarietræning. Scenarierne opbygges efter følgende beredskabskategorier:

 

  • Ulykkesberedskab
  • Forsyningsberedskab
  • Trusselsberedskab
  • Omdømmeberedskab

Som et indspark og inspiration til scenarierne, vil der deltage eksperter fra andre sektorer, herunder politi, beredskabsstyrelsen, AMK, presse m.fl. Se program for seminaret her.

 

DSS håber at se dig til et spændende og udbytterigt seminar 2018 om det interne beredskab på hospitalerne.

Tidspunkt

Starter den

20/11/2018 - 09:30

Slutter den

20/11/2018 - 16:15

Pris (medlemmer)

DKK 1,495.00

Pris (ikke-medlemmer)

DKK 1,995.00

Lokalitet

Dalum Landbrugsskole

Landbrugsvej 65
Odense
Denmark
5260

Tilmelding og information

Program
Tilmelding
Deltagerliste

Præsentationer

Hvornår går man i beredskab? Morten Korslund
Omdømmeberedskab. Jan Toftholm
IT, kritisk forsyning for et hospital. Klaus Larsen
Introduktion til scenarie træning. Jesper Juel-Helwig

Artikler