Syg prioritering – kræver sunde til- og fravalg

DSS årsmøde 2024

Når vi prioriterer inden for sundhedsvæsenet, er det en udfordrende opgave, der kræver dyb indsigt, nøje overvejelser og ikke mindst en følsom og ansvarlig tilgang. Prioriteringer berører os alle som enkeltpersoner, ledere, samfund og fællesskab. Prioritering i sundhedsvæsenet kræver beslutninger om og fokus på, hvordan vi allokerer vores begrænsede ressourcer, menneskelige, økonomiske og teknologiske for at sikre bedst mulig sundhed for både den enkelte person samt vores samfund.

Emnet er mere relevant end nogensinde før, da befolkningssammensætningen og teknologien udvikler sig og sundhedsudgifterne stiger. Hvordan beslutter vi, hvilke behandlinger og ydelser, der skal og bør tilbydes samt hvilke, der måske skal nedprioriteres? Hvordan sikrer vi, at prioriteringen er retfærdig, baseret på evidens og etiske principper? Og hvordan inddrager vi patienter og borgeres ønsker og behov i beslutningsprocessen?

I vores daglige arbejde som ledere står vi over for en konstant strøm af beslutninger, der vedrører prioritering af ressourcer og behandlingsmuligheder. Årsmødet er designet til at undersøge og bidrage til at forstå de komplekse udfordringer og spørgsmål. 

Vi har sammensat et program med debatter, indlæg og workshops. Vi skal lytte til talere, der vil dele deres ekspertise og perspektiver på emnet. Vi kommer vidt omkring, fra chefen for Politiets Efterretningstjeneste til direktøren for Sundhedsstyrelsen og fagspecialister inden for sundhedsøkonomi, medicin, etik og moral samt håndtering af kriser. Vores 3 workshops er designet til aktiv involvering og debat. Vores paneldebat med både borgmester, regionrådsformand, sundhedsredaktør samt formanden for Lægeforeningen giver os mulighed for at reflektere over spørgsmål om magt, mod og evidens og hvem, der skal prioritere hvad.

Afslutningsvis vil koncerndirektør Erik Jylling fra Region Hovedstaden dele, hvorfor det for ham er en berigende oplevelse at være leder i sundhedsvæsenet. 

Vi ser frem til et inspirerende og tankevækkende årsmøde, hvor vi sammen kan bidrage til at forme fremtiden for sundhedsvæsenets ledelse og prioriteringer. Lad os sammen udforske vejen til sunde til- og fravalg, der gavner vores samfund og forbedrer sundhedsvæsenet for alle. 

I sidste ende er det vores fælles ansvar at sikre, at sundhedsvæsenet fungerer effektivt, retfærdigt og medmenneskeligt.

Meld dig til vores årsmøde 2024 i Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Vi ses onsdag den 29. maj 2024 i Fredericia.

Dato og tid

29/05/2024 kl. 17:00

til

31/05/2024 kl. 11:45

tilmeldingsfrist

30/04/2024

sted

Pris

Pris for ikke-medlemmer:

7.395

kr. 

Pris for medlemmer af DSS:

6.895

kr. 

Arrangør

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 48 10 42 00

E-mail: lun@niras.dk

Tilmelding

Her kan du tilføje deltagere til denne tilmelding
Navn Medlemsprofil Actions
   
Pris: 0,00 kr.