Det er en kunst ikke være nærsynet, når økonomien er presset

LEDERDe kontante krav til sundhedsvæsenets ledere flytter fokus væk fra kerneopgaverne. Der er desværre ikke tre magiske ord, som kan fixe de økonomiske trængsler, men ærlighed, tydelighed og inddragelse er afgørende, skriver Peter Mandrup Jensen, medlem af bestyrelsen i DSS.

Der har aldrig været penge nok i sundhedsvæsenet. Og der kommer heller aldrig en situation, hvor der er penge nok. Nok er jo i øvrigt et spændende, lille ord. Der er meget få ting i verden, der er nok af.

Men nogle gange er der mindre nok. 

Det ser ud som om, at ledere i sundhedsvæsenet i denne tid er mere bekymrede for økonomien, end det har været tilfældet gennem nogle år. Det gælder både hospitaler og kommuner, hvor der flere steder er merforbrug, der medfører skrappe tilpasninger og spareplaner. 

Dilemmaerne står i kø, og sundhedsvæsenets dilemmaer ser skarpere ud end tidligere, siger AUHs nybagte direktør, Thomas Balle Kristensen, i et interview med DSS’ nyhedsbrev Torsdag 8:30.

Når politikere og ledere kigger ned i værktøjskassen for at se hvilke greb, der kan være, ligger effektiviseringer, besparelser og prioriteringer ofte øverst i kassen. Ordene er lidt forskellige, men i grunden handler det uanset sprogbrug om det samme: at få borgernes behov til at hænge sammen med ressourcerne, medarbejdernes rammer og vilkår, og kvaliteten – uden at slå for meget porcelæn itu.

Det er ikke sjovt at være leder i en situation, hvor man er presset i bund på økonomien. Du bliver nødt til at bruge en uforholdsmæssig stor del af din energi på økonomi, som jo i grunden ikke er det, sundhedsvæsenet drejer sig om. På den måde mister du din frihed til at fokusere på at sikre, at din afdeling eller din funktion yder det, borgerne og patienterne har brug for, og at du kan arbejde med kvalitet, udvikling og innovation. Kort sagt det, der er vigtigt for, at du kan give et bidrag til et holdbart og bæredygtigt sundhedsvæsen, der yder det bedste, det kan.

Det er en kunst ikke at blive nærsynet i en situation, hvor økonomien presser. Der stilles jo nogle meget kontante krav til dig, og der er ofte ikke stor langmodighed med at se resultater. Så der kommer tit fokus på den korte bane. Selv om vi jo godt ved, at en ordentlig og bæredygtig udvikling ikke kommer, hvis ikke vi  løfter blikket og skaber løsninger, der har et længere perspektiv.

Der er ikke nogen simpel måde at løse dilemmaerne på, og der er ikke tre enkle råd til en succesfuld økonomi. 

Men nogle af udgangspunkterne for at arbejde med det svære kan for det første være at tale ærligt om problemerne og ikke minimere dem. Det er ikke altid behageligt, men ingen er blevet lykkelig af at feje ting ind under gulvtæppet. For det andet er der sjældent andre veje end at satse på en buket af initiativer, men også være tydelig på hvilke af dem, der er de vigtigste og har et længere perspektiv. Og endelig for det tredje er inddragelse af alle ledere og medarbejdere en forudsætning for, at vi kan få vendt alle sten og hørt både bekymringer og ideer. 

Der er ingen trylleord, der på magisk vis løser økonomiske problemer. ”Effektivisering” er ikke et trylleord. ”Innovation” er ikke et trylleord. ”Prioritering” er ikke et trylleord. Løsningerne skal findes i den konkrete virkelighed. 

Det er ikke nemt, men det er til gengæld meningsfuldt at være med til at finde løsninger – også på trælse, økonomiske problemer. Og som Thomas Balle Kristensen siger, så må det, at vi står med konkrete problemer, ikke overskygge, at vi i det danske sundhedsvæsen hver dag  behandler 10.000-vis af borgere og patienter på et meget højt fagligt niveau og giver en behandling og pleje af høj kvalitet.

Men der er aldrig penge nok.

Mere om forfatterne