Sundhedsstrukturkommissionen


 • Kapløbet om personale må ophøre

  Manglen på sygeplejersker og sosu’er er allerede stor. Ét er imidlertid helt afgørende – det er ikke holdbart med intern konkurrence mellem regioner og kommuner om plejepersonalet. Der må og skal tages stilling til, hvem der skal påtage sig hvilke opgaver i sundhedsvæsenet, skriver Jens-Otto S. Jeppesen fra DSS’ bestyrelse.

  Kapløbet om personale må ophøre
 • Den store ledelsesopgave ligger på tværs af fagområder

  Sundhedsvæsenet skal transformeres og det er ikke længere nok at være kompetent inden for eget fagområde og udelukkende suboptimere eksisterende organisering. Det er nødvendigt at opdyrke tværfaglige ledelseskompetencer, så vi bliver i stand til at prioritere, undersøge og være nysgerrige på løsninger i fællesskabet, skriver seks seniorfagpersoner fra AUH.

  Den store ledelsesopgave ligger på tværs af fagområder
 • Drømme om et bedre liv

  Vi vil opfordre til, at den nødvendige omstilling af sundhedsvæsnet ikke begynder med fordelingen af magten og æren i en hierarkisk oppefra-og-ned-tænkning, skriver medlemmerne af Sundhedsworkshoppen. – Vi vil opfordre til, at omstillingen tager udgangspunkt i starten af værdikæden, det vil sige det enkelte menneske og dermed også det enkelte menneskes håb, mod, vilje, kompetencer, ressourcer og brug for hjælp til et bedre liv.

  Drømme om et bedre liv
 • Tænd for dit sundhedsvæsen

  Hvordan skaber vi et fælles sprog for forebyggelse og bevæger os hen imod en højere grad af inddragelse og mere ansvar til borgeren, de pårørende og det civile samfund? Regionshospital Nordjylland har udviklet en ramme, hvor begreberne sundhedsmæssige beslutnings- og handlekompetencer og sundhedskompetencer er centrale, fortæller Charlotte Fuglesang og Tina Jensen.

  Tænd for dit sundhedsvæsen
 • Mens vi alle venter på den store rapport

  Vi løser ikke fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet blot ved at flytte den eksisterende aktivitet fra en sektor til en anden. Der er behov for mere radikale løsninger. Det specialiserede sundhedsvæsen skal sætte foden på bremsen. Vi skal fokusere på at skabe reel værdi for patienten. Prioritering er uundgåelig. DSS’ formand Kirsten Wisborg gør status, mens Sundhedsstrukturkommissionen tavst arbejder på sine anbefalinger.

  Mens vi alle venter på den store rapport
 • Region Sjælland som sundhedsvæsnets kanariefugl

  Vi har meget tidligt mærket forvarslerne på sundhedsvæsenets trængsler, men er heldigvis ikke drattet om. Tværtimod er vi blevet tvunget i førertrøjen og har bl.a. skabt et digitalt hospital, en online-klinik i København for psykiatriske patienter og en omfattende opgaveglidning, skriver regionsdirektør Lone Lindsby.

  Region Sjælland som sundhedsvæsnets kanariefugl