DSS årsmøde 2023

Akutsystemet – Hjertet af sundhedsvæsenet – og/eller en væsentlig krumtap med udfordringer

De akutte patienter optager en betydelig del af sundhedsvæsenets ressourcer og området er afgørende for tryghed og livskvalitet. Danskerne er meget optaget af et akut sundhedsvæsen, der er effektivt og trygt – hvilket er fuldstændigt berettiget. 

De akutte patienter har samtidig stor betydning for mulighederne for effektiv udnyttelse af ressourcerne og måden, hvorpå opgaverne løses i sundhedsvæsenet. I Danmark var der i 2021 ca. 83.500 opkald til 112 med sundhedsmæssige udgangspunkter. I 2022 var der i gennemsnit 3.100 danskere om dagen, der modtog hjælp på en akutmodtagelse og ca. 1.450 personer bliver hver dag indlagt akut. 

En betydelig del af sygehusenes medicinske, kirurgiske og psykiatriske patienter er således akutte. Dertil kommer alle akutte henvendelser til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer og det kommunale sundhedsvæsen. Mange patienter indlægges flere gange i forhold til samme sygdom og har kontakt med mange dele af sundhedsvæsenet. 

Det er afgørende, at sundhedsvæsenet både nu og fremover håndterer akutte patienter effektivt med høj kvalitet, tryghed og faglighed. Når vi ser på fremtidens samfund, vil der komme flere akutte patienter. Forventningerne fra borgere og patienter til det akutte sundhedsvæsen er høje, og går kun i en retning – der efterspørges tilgængelighed, fleksibilitet og kvalitet.

Er der i virkeligheden behov for, at der skal ses anderledes på tilbuddene om akut behandling? Sat på spidsen er en del akutte medicinske indlæggelser udtryk for, at vi ikke formår at forebygge indlæggelser især i forhold til kroniske sygdomme. 

Skal vi ændre noget organisatorisk, ledelsesmæssigt, roller, fagligt, opgavefordeling, ny teknologi for at imødekomme behov og forventninger? Hvordan kan de kommende reformer af sundhedsvæsenet indtænke dette og det akutte område? Det hele begynder ofte med en selvvisitation og valg af kontakt – skal borgeren fx se tiden an, ringe til regionernes akutnumre, ringe 112, få fat i egen læge eller måske gå på nettet? I hvor høj grad kan danskerne selvstændigt behandle og vurdere akutte tilstande, og kan visse akutte behov håndteres virtuelt? 

Hvordan bliver det danske sundhedsvæsen mere bæredygtig til opgaverne omkring akutte patienter? Kan vi begynde at se de forventede gevinster af de nye akutmodtagelser og nye sygehusbyggerier? Hvordan med ’udelæggelser’, kommunale akutpladser og nye løsninger inden for det præhospitale? Hvordan undgår vi, at kommunale sundhedsordninger oversvømmes af borgere, der kommer direkte fra sygehusene? Kan almen praksis styrkes, så borgerne møder mere behandling og mindre viderevisitation? 

Meld dig til årsmøde i Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet og lyt til spændende indlæg, deltag i debatterne og brug pauserne til at netværke. Du bliver opdateret om det akutte område, får inspiration til nye løsninger herunder input om de nye akutmodtagelser, patienternes brug af alternative muligheder, samarbejde og roller i forhold til kommuner, sygehuse, egen læge m.v. Vi har også workshops om innovation, prioritering, samt ledelsesværktøjer og du møder regionsdirektører, der skal drøfte mål for regionerne og sundhedsvæsenet. Det er blot nogle af elementerne på årsmødet 2023!

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores årsmøde 2023

Tid: 10/05/2023 14:3012/05/2023 12:00

Sted: ,

Tilmelding og information

Årsmøde 2023 program net 020523

Præsentationer

Ali Khatam – Decision science – Hvordan træffer vi bedre og mere begavede beslutninger

Christian Freitag – Den akutte medicinske patient i almen praksis

Gitte Jørgensen – Det præhospitale 112, udfordringer, muligheder, fremtiden, aktører

Helen Kæstel – Akutområdet set fra en kommunal synsvinkel

Jonas Egebart – Patienternes brug af akutsystemet

Lotte Usinger – Erfaringer med 72 timers behandlingsansvar

Ole Mølgaard – Etablering af ny Akutmodtagelse på supersygehus

Ulf Hørlyk – Tema C KPI´er og akutområdet. Hvordan prioriter vi, og hvad skal vi måles på

Dato og tid

10/05/2023 kl. 14:30

til

12/05/2023 kl. 12:00

tilmeldingsfrist

Frist ikke fastlagt

sted

Pris

Pris for ikke-medlemmer:

6.995

kr. 

Pris for medlemmer af DSS:

6.495

kr. 

Arrangør

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 48 10 42 00

E-mail: lun@niras.dk