Efterårsseminar: Ledelse, innovation og servicekultur i en COVID19-tid

Efterårsseminar: Ledelse, innovation og servicekultur i en COVID19-tid

Hvordan leder vi et sundhedsvæsen og et samfund under en krise?

 

DSS byder velkommen til efterårsseminar i et noget mærkeligt COVID19-ramt år 2020. Vi har sammensat et fagligt program med tre vinkler:

  • Ledelse og innovation  – hvad er de vigtigste ledelsesmæssige tiltag, der bør prioriteres?
  • Servicekultur  – hvordan kan vi blive bedre til at levere ydelser, så de bliver til bedst mulig nytte hos patienterne og brugerne?
  • COVID-19  – hvad har vi lært i 2020?

Vi har valgt at koble disse tre emner sammen for at få en bred drøftelse af, hvordan vi leder et sundhedsvæsen og et samfund i en kæmpe krise. Og kan og bør man stadig have fokus på service over for borgere og patienter fra sundhedsvæsenet side? Hvad er serviceniveauet i en sundhedskrise for eksempel omkring regler, retningslinjer, information, ventetider og tilgængelighed? Og hvordan med selvbestemmelse i forhold til patienter og borgere kontra styring og regler?

Vi ved, at sundhedsvæsenet står over for seriøse udfordringer i fremtiden, og svaret ofte er innovation og innovation på mange leder og kanter. Vi ser i coronakrisen innovation for fuld hammer både i primær- og sekundærsektor, men kan det være rigtigt, at vi skal have kriser, før innovation virkelig rykker, og kan vi fastholde de nye løsninger, når/hvis vi kommer tilbage til normale tilstande?

Og hvordan finder vi ud af, hvilke nye tiltag vi ønsker at fastholde, og hvilke ting der skal til bage til tiden før coronakrisen – hvem skal evaluere og afgøre dette? Hvad skete der lige med ledelsen, styringen, samarbejdet og organiseringen af sundhedsvæsenet her i 2020?

En ny styrelse under Justitsministeriet er på vej. Staten, regioner, kommuner, andre offentlige aktører samt den private sektor har alle bidraget og været med til at løse og sikre gode løsninger i coronakrisen. Ser vi ind i ny organisering? Sundhedsministeren taler om en sundhedsreform – er der elementer vi bør tage med fra coronakrisen?

Vi er sikre på, at dagen bliver spændende med mange vikler og drøftelse. Vi begynder dagen med fem indlæg fra en række væsentlige aktører i sundhedsvæsenet, hvor der er god plads til debat og spørgsmål.

Vi afslutter dagen efter seminaret med generalforsamling i DSS, hvor du er meget velkommen til at deltage.

Vi glæder os til at se dig på Fyn torsdag den 12. november.

 

Program
Se program for dagen her

 

Tid og sted
Tid: Torsdag den 12. november 2020 kl. 9.00 – 16.45
Sted: Nyborg Strand · Østerøvej 2 · 5800 Nyborg
Parkering: Læs under “Parkering” på www.nyborgstrand.dk
Arrangør: Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

 

Deltagergebyr
Pris for DSS-medlemmer: 1.495 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 1.995 kr.

 

Tilmelding
Tilmeld dig seminaret her

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest mandag den 28. oktober 2020 (tilmelding er bindende) – bemærk begrænset antal pladser. Såfremt du skulle blive forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder. I givet fald kontakt venligst DSS Sekretariatet på tlf. 27 21 91 07 eller mail kac@niras.dk

 

COVID19
DSS holder naturligvis øje med COVID19-situationen og følger alle retningslinjer og vejledninger i forhold til afholdelse af offentlige arrangementer. Vi tager forbehold for, at det kan blive nødvendigt at aflyse arrangementet på grund af COVID19. Ved aflysning får du naturligvis refunderet dit deltagergebyr.

 

Deltagere
Seminaret er tværfagligt og henvender sig til aktører i sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle niveauer samt sundhedsfaglige personer med interesse for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse, psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, organisationer og styrelser.

 

Studerende
Studerende tilbydes at deltage i den formelle del af programmet til »studenterpris« – ring for nærmere oplysninger – tilmelding efter først-til-mølle-princippet!  Kontakt Karin Clausen.

 

Yderligere information
Seminarets faglige del: Kontakt venligst formand for DSS Arrangementsudvalg, Michael Møller, tlf. 29 60 06 18.
Seminarets praktiske del: Kontakt venligst DSS Sekretariatet, Karin Clausen, kac@niras.dk, mobil: 27 21 91 07.

 

Tidspunkt

Starter den

12/11/2020 - 09:00

Slutter den

12/11/2020 - 16:45

Pris (medlemmer)

DKK 1,495.00

Pris (ikke-medlemmer)

DKK 1,995.00

Lokalitet

Nyborg Strand

Østerøvej 2
Nyborg
Denmark
5800

Tilmelding og information

Program
Tilmelding
Deltagerliste

Præsentationer

Artikler