Forårsseminar: Hvordan skaber vi et endnu mere bæredygtigt sundhedsvæsen?

DSS byder velkommen til forårsseminar den 1. marts på Horsens Statsfængsel. Temaet er: Hvordan skaber vi et endnu mere bæredygtigt sundhedsvæsen?

Vi har sammensat et fagligt program, der tager udgangspunkt i patientforløb og kliniske
arbejdsgange og -processer. Vi har således ikke fokus denne gang på energi, affald og
byggeri som sådan.

Program
Se program her (PDF)

Tid
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 8.30 – 16.00

Sted
Horsens Statsfængsel
Fussingsvej 8
8700 Horsens

COVID-19
DSS holder naturligvis øje med COVID-19-situationen og følger alle retningslinjer og vejledninger i forhold til afholdelse af offentlige arrangementer.Vi tager forbehold for, at det kan blive nødvendigt at aflyse arrangementet på grund af COVID-19. Ved aflysning får du
naturligvis refunderet dit deltagergebyr.

Deltagere
Seminaret er tværfagligt og henvender sig til aktører i sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle niveauer samt sundhedsfaglige personer med interesse for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse, psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, organisationer og styrelser.

Studerende
Studerende tilbydes at deltage i den formelle del af programmet til »studenterpris« – ring for nærmere oplysninger – tilmelding efter først-til-mølle-princippet! Kontakt Jannie Stabell Hansen.

Deltagergebyr
Pris for DSS-medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395 kr.
Pris for ikke-medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . 1.795 kr.

Tilmelding
Tilmeld dig her

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest mandag den 14. februar 2022 (tilmelding er bindende) – bemærk begrænset antal pladser. Såfremt du skulle blive forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder, i givet fald, kontakt venligst DSS Sekretariatet.

Yderligere information
Seminarets faglige del: Kontakt venligst formand for DSS
Arrangementsudvalg, Michael Møller, tlf. 29 60 06 18.
Seminarets praktiske del: Kontakt venligst DSS Sekretariatet,
Jannie Stabell Hansen, jash@niras.dk, mobil: 40 40 85 48.

Tid: 01/03/2022 08:3016:00

Sted: Horsens Statsfængsel, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

Tilmelding og information

Program forårsseminar 2022

Præsentationer

Hvad tænker og gør en hospitalsledelse i forhold til bæredygtighed. Jonas Dahl.

Hvis vi virkelig skal rykke på bæredygtighed i sundhedsvæsenet. Mette Varming Jørgensen.

Hvordan sikrer vi et bæredygtigt sundhedsvæsen. Stephanie Lose.

Gode råd om processer og faglighed når man skal gøre sundhedsvæsenet mere bæredygtigt. Tom Heron.

Hvad med bæredygtighed i forhold til kommunernes sundhedsvæsen. Helle Hageman Olsen

Patientforløb, klinisk hverdag og bæredygtighed. Maria Gaden.

Visuelle og taksile fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet i år 2050. Sara Gry Striegler.

Dato og tid

01/03/2022 kl. 08:30

til

01/03/2022 kl. 16:00

tilmeldingsfrist

Frist ikke fastlagt

sted

Pris

Pris for ikke-medlemmer:

1.795

kr. 

Pris for medlemmer af DSS:

1.395

kr. 

Arrangør

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 48 10 42 00

E-mail: lun@niras.dk