Chefen skal være mere end talentfuld

LEDERDe kommende ledere i sundhedsvæsenet står overfor en særdeles kompleks opgave. Det kalder på formaliseret uddannelse i ledelse og på et drive, som kan være smittende for organisationen, skriver to nuværende ledere.

Fremtidens sundhedsvæsen kalder på ledelse og kræver ledere, der i høj grad skal være klar på at omstille og forandre efter samfundets tendenser og svingninger samt en politisk omskiftelighed. Tempoet på forandringsbehovet og kompleksiteten stiger, så derfor må vanlige mønstre brydes og forandres. Hvis du er leder af ledere, skal du stille skarpt på det øgede behov for fastholdelse og udvikling af vores nuværende leder og forstå vigtigheden i at spotte den næste mulige leder. 

En del af lederopgave-porteføljen er at spotte det næste ledelsestalent, men hånden på hjertet, hvor meget fokus får opgaven? 
Færre fra den kommende generation ønsker at være leder. Det viser en undersøgelse fra 2023, hvor tallet er halveret efter pandemien. Der er hos potentielle ledere, ligesom hos resten af medarbejderne, kommet et stærkere fokus på balance mellem arbejde og fritid. 

Frygten for at få et altopslugende arbejde med en arbejdsuge på mindst 50 timer kan for nogle virke afskrækkende. Bæredygtighed og langtidsholdbare ledere er begreber, som kommende ledere har blikket rettet mod. Allerede fungerende ledere skal være bevidste om at være rollemodeller og vise, at det er muligt at have en balance i ledelseslivet. 

Vi har alle en opgave i at sikre, at ledelsestalenter får et puf i den rigtige retning. På alle niveauer skal der skabes løbebaner for at spotte og understøtte ledelsestalenter. Springet til at blive leder kan for nogle synes stort, og afsavnet til klinikken og kollegerne ligeså. Måske er tiden til, at vi tænker i nye stillingskonstellationer, hvor ledelse sættes i ny kontekst, og hvor man som ny leder både kan være leder og samtidig bevare en plads i det kliniske arbejde. 

Den autoritære ledelsesform er gået på pension 

Der er sket et skift i den efterspurgte ledelsesform. Den autoritære ledelsesform er gået på pension og er skiftet ud med en leder, som er i øjenhøjde med sit personale på en mere situationsbestemt og relationel måde. De fremtidige generationer kalder på ledere, som i højere grad har fokus på nærvær, involvering og meningsfyldthed på arbejdspladsen – og de andre generationer stemmer i.

Behovet for innovation, udvikling og transformation af sundhedsvæsenet er stigende. Krav til at lederen forstår at skabe rammer, retning og resultater inden for dette felt er et must. Det kræver indsigt i og forståelse for det samfundsmæssige og det politiske. En indsigt, som tydeliggør retningen og behovet for udvikling, således at kræfterne bruges rigtigt. Des mere arbejdskraftmangel, des mere må lederne benhårdt prioritere innovation og udvikling. Og det skal ske samtidig med, at driften er under pres. 

Lederens fokus på kerneopgaven kombineret med fokus på en kultur baseret på psykologisk tryghed og compassion leadership vil kunne danne grundlaget for at imødekomme de nye krav. Derved kan ledere i fremtidens sundhedsvæsen opbygge tillid og mod i organisationen til at indgå i partnerskaber og udforske det ukendte – i transformationstermer kaldet det explorative.  

Talent er ikke nok 

Med alle de nye krav til lederne er talent for ledelse ikke nok. De kommende leder skal også have et stort drive. Et drive som smitter af på omgivelserne på en måde, hvor det højner positivitet og engagement i hele organisationen. Et iboende drive, der er drevet af formål og passion for det, man igangsætter, og er vedvarende, også når der er bump på vejen.

Ledelse skal anses som en disciplin på lige fod med andre fagligheder og skal formaliseres som udviklings- og uddannelsespunkt på lige vis. Det er tankevækkende at man bruger mange år på at specialisere sig som læge, sygeplejerske eller bioanalytiker, mens en del sundhedsfaglige ledere fortsat er autodidakte.

Der er behov for at iværksætte mere formaliserede trænings/udviklingsbaner for de mulige, kommende ledere inden for alle faggrupper. Lægerne er langt fremme i forhold til systematisk ledelsestræning. I Region Midtjylland eksempelvis findes ledertalentudviklingsforløb for afdelingslæger (LEAF), og derudover indeholder lægernes overenskomst for 2021 en mulighed for et ekstra ledelseslag i form af ledende overlæger, så på sigt må der forventes flere kvalificerede ansøgere til cheflægestillinger. 

I en lang lederkarriere er talent og drive et godt afsæt til at komme godt fra start, men på den lange bane skal der også være fokus på en mere formaliseret ledelsesudvikling og uddannelse.

Mere om forfatterne