Den Anden Kommission


Den Anden Kommission er nedsat af Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet som et mod- og medspil til Sundhedsstrukturkommissionen.

Her er medlemmerne af Den Anden Kommission

Charlotte Bach Thomassen
Landsformand, DGI, cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, næstformand i bestyrelsen for Madkulturen, næstformand i Frivilligrådet, medlem af bestyrelsen i TV2 Danmark.

Kirsten Wisborg
Lægefaglig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Speciallæge i pædiatri og ekspertuddannelse i neonatologi. Dr. med fra Aarhus Universitet. Mastergrad i offentlig ledelse. Formand for Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet. Medlem af Medicinrådet. Medlem af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Jørgen Grønnegård Christensen
Professor emeritus i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Før strukturreformen formand for og medlem af en række udvalg vedr. sundhedssektoren samt leder af ledelses- og styringsreform i Aarhus og Ribe amtskommuners sygehusvæsener. 2020-21 formand for Folketingets ekspertgruppe vedr. håndteringen af COVID-19.

Christian Bøtcher Jacobsen
Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i styring og ledelse i sundhedsvæsenet med særligt fokus på regulering og organisatorisk struktur, ledelsesadfærd og ledelsesudvikling samt motivation og resultatskabelse. Medlem af Robusthedskommissionen.

Mickael Bech
Professor i sundhedsledelse- og politik ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forsker i ledelse i sundhedsvæsenet, sundhedspolitik, styring og økonomiske incitamenter i sundhedsvæsnet. Tidligere forsknings- og analysechef ved VIVE, direktør ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og professor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet.

Kresten Dørup
Psykiatridirektør, Region Sjælland. Cand.scient.pol, Aarhus Universitet. Efteruddannelse på INSEAD og Center for Ledelse og Organisation. Tidligere centerchef i Region Hovedstadens Psykiatri, stabschef, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet.

Helen Kæstel
Sygeplejechef, Aalborg Kommune. Uddannet sygeplejerske. Har arbejdet med ledelse regionalt i 20 år, kommunalt i 10 år. Diplom i ledelse.

Klaus Larsen
Direktør, Digitalisering og IT, Region Nordjylland. Medlem af Cybersikkerhedsrådet på vegne af Danske Regioner. Ekspertmedlem, Robusthedskommissionen. Deltager eller formand i diverse nationale, fællesregionale og tværsektorielle fora, forretningsudvalg, styregrupper mv.

Marie Storkholm
Cheflæge på afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospital Horsens. Ph.d. i forandringsledelse i sundhedsvæsenet fra Medical Management Center, Karolinska Institutet. Lektor og kursusleder for kurset ‘Lægelig ledelse og udvikling i et komplekst sundhedsvæsen’, medicinstudiet, Aarhus Universitet. Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.

Christina Svanholm
Praktiserende læge, Nysted Lægehus. Praksiskonsulent, Nykøbing Falster Sygehus.
Klyngebestyrelsesmedlem, Lolland Falster Klyngen. Bestyrelsesmedlem, Lungeforeningen. Stifter og bestyrelsesformand, Nysted Sundheds- og Trivselshus.

Jesper Lok
Bestyrelsesmedlem og rådgiver for en række selskaber inden for maritim/logistik, energi, sundhed og retail herunder formand for bl.a. Inchcape, Dagrofa og Nordic Health Lab. Tidligere CEO for DSB og inden da 25 år i Mærsk.

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør, Social & Sundhed, Haderslev Kommune. MBA, Aarhus Universitet og cand.merc., Aalborg Universitet. Medlem af hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse og Hovedbestyrelsen for Kommunale Velfærdschefer.

Camilla Wang
Rektor, Professionshøjskolen Absalon. Forkvinde, Danske Professionshøjskoler, interesseorganisation for de seks danske professionshøjskoler. Cand.mag. i dansk og psykologi. Tidl. dekan og direktør, Professionshøjskolen Metropol. 


 • 1.600 multisyge fylder mere end 1.600 raske studerende 

  Derfor skal praktiserende læger i områder med stor sygdomsbyrde have færre patienter. De skal også have færre opgaver, så de kan bruge tid på de syge i samarbejde med civilsamfundets fællesskaber. Og så skal vi lade de raske være raske. Nøgleordet er trivsel – for både patienter og behandlere, skriver Christina Svanholm, medlem af Den Anden Kommission.

  1.600 multisyge fylder mere end 1.600 raske studerende 
 • Her er eksperimentet, som jeg som cheflæge godt kunne drømme om at prøve

  Sundhedsvæsenet er svinget langt i retning af standardisering, specialisering og centralisering – og nu efterspørges modpolen i form af frisættelse, nærhed og bæredygtighed. Et konkret bud kunne være at etablere tværfaglige, tværregionale teams, som ikke blot skal forholde sig til faglig udvikling og retningslinjer, men også til drift, kapacitet, uddannelse, forskning og det tværsektorielle samarbejde, skriver cheflæge Marie Storkholm, medlem af Den Anden Kommission.

  Her er eksperimentet, som jeg som cheflæge godt kunne drømme om at prøve
 • Forpligtende fællesskaber kan samle sundhedsvæsenet

  Manglen på fælles fodslag hæmmer i dag en effektiv opgavedeling og en tydelig sammenhæng. Vejen frem kan være et forpligtende fællesskab – her er der fælles mål, kvalitetsstandarder, bindende aftaler, økonomiske incitamenter og et fælles populationsansvar, skriver Mickael Bech, medlem af Den Anden Kommission.

  Forpligtende fællesskaber kan samle sundhedsvæsenet
 • Ulighed havner i hjemmesygeplejen

  Lad os på tværs af sektorer gøre noget for de to-fire procent mest sårbare. De er multisyge, ofte med både somatiske og psykiatriske sygdomme, og de har sjældent et godt netværk omkring sig. Kompleksiteten omkring dem er en gordisk knude. Ingen har rigtig bolden, skriver sygeplejechef Helen Kæstel, medlem af Den Anden Kommission.

  Ulighed havner i hjemmesygeplejen
 • Gerda er patient – men hos hvem?

  Et stærkt offentligt sundhedsvæsen kræver blandt meget andet, at finansierings- og incitamentsstrukturerne gentænkes, og at kultur og ledelse understøtter omstilling til det samarbejdende sundhedsvæsen med fælles fokus på det gode borger- og patientforløb, skriver Kirsten Wisborg, medlem af Den Anden Kommission, og chefkonsulent Inger Wisborg McLeskey.

  Gerda er patient – men hos hvem?
 • Velkommen til Den Anden Kommission

  Sundhedsstrukturkommissionen går nu ind i den afgørende fase i sit arbejde med at udarbejde et fordomsfrit grundlag for en ny organisering af sundhedsvæsenet. Det vil Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS) gerne give et mod- og medspil, og derfor har vi nedsat Den Anden Kommission med 13 begavede aktører. Følg deres indspark henover efteråret. DSS-formand Kirsten Wisborg sætter scenen her.

  Velkommen til Den Anden Kommission